Fenylalanin hydroxyláza

Fenylalanin hydroxyláza (EC 1.14.16.1) je enzym, který katalyzuje reakci způsobující přidání hydroxylové skupiny na konec šestiuhlíkatého aromatického kruhu fenylalaninu tak, že se z něj stane tyrosin. Fenylalanin hydroxyláza je enzym metabolické dráhy, který omezuje rychlost a který odbourává nadbytečný fenylalanin. Mutace ve fenylalanin hydroxyláze, které mají za následek nižší aktivitu, jsou příčinou onemocnění fenylketonurie neboli PKU. Dalšími substráty v reakci jsou molekulární kyslík a tetrahydrobiopterin. Tetrahydrobiopterin je členem skupiny redoxních biochemických látek známých jako pteridiny. PAH je gen, který kóduje fenylalanin hydroxylázu.

Fenylalanin hydroxyláza je blízce příbuzná dalším dvěma enzymům, tryptofan hydroxyláze (číslo EC 1.14.16.4), která kontroluje hladiny serotoninu v mozku a v gastrointestinálním traktu, a tyrosin hydroxyláze (číslo EC 1.14.16.2), která kontroluje hladiny dopaminu, epinefrinu a noradrenalinu v mozku a v nadledvinné míše. Tyto tři enzymy jsou homologní, tedy předpokládá se, že se vyvinuly ze stejné prastaré hydroxylázy.

Fenylalanin hydroxyláza je tetramer složený ze dvou dimerů, to znamená složený ze dvou komplexů po dvou podjednotkách. Každá podjednotka je zase složena ze tří domén, regulační domény, katalytické domény a tetramerizační domény. Regulační doména je složena z přibližně 115 aminokyselin, které jsou nejblíže aminokyselinovému konci podjednotky. Katalytická doména je složena z dalších přibližně 300 aminokyselin a je zodpovědná za veškerou katalytickou aktivitu enzymu. Tetramelizační doména se skládá ze zbývajících aminokyselin a prostřednictvím vytvoření uspořádání aminokyselin ve „svitcích“ drží tetramerickou strukturu holoenzymu společně s „leucinovým zipem“. Fenylalanin hydroxyláza obsahuje jeden vázaný atom železa na podjednotku, který je nezbytný pro katalytickou aktivitu.

Doporučujeme:  Advokacie