Fotopigmenty

Fotopigmenty jsou nestabilní pigmenty, které za přítomnosti světla procházejí fyzikální nebo chemickou změnou. Termín se obecně používá pro nebílkovinovou chromoforovou část fotosenzitivních chromoproteinů, jako jsou pigmenty podílející se na fotosyntéze a fotopříjmu. V lékařské terminologii se „fotopigmentem“ běžně rozumí fotoreceptorové proteiny sítnice.

Pigmenty ve fotoreceptorových proteinech buď mění svou konformaci, nebo procházejí fotoredukcí, když absorbují foton. Tato změna konformace nebo redoxního stavu chromoforu pak ovlivňuje konformaci nebo aktivitu proteinu a spouští signální transdukční kaskádu. Příklady pigmentů fotoreceptorů zahrnují retinální (například u rhodopsinu), flavin (například u kryptochromu) a bilin (například u fytochromu).

Fotografie sítnice obratlovců

V lékařské terminologii se termín fotopigment používá pro opsinové fotoreceptorové proteiny, konkrétně pro rhodopsin a fotopsiny, fotoreceptorové proteiny v retinálních tyčinkách a čípcích obratlovců, které jsou zodpovědné za zrakové vnímání, ale také pro melanopsin a další.

Doporučujeme:  Homologen