Hodnocení služeb

Modely hodnocení služeb

Stanovení objektivních skutečností o službě

Vytvoření hodnot, které informují službu

Určení cílů služeb

Měření kvality služeb

Nástroje hodnocení služeb

Výzkum hodnocení služeb

Literatura o hodnocení služeb

Doporučujeme:  Univerzita v Joensuu