Index case

Indexový případ nebo pacient nula nebo proband je prvotní pacient v populačním vzorku epidemiologického šetření. Vědci často hledají indexový případ, aby zjistili, jak se nemoc rozšířila a jaký rezervoár drží nemoc mezi ohnisky. Všimněte si, že indexový případ je první pacient, který indikuje existenci ohniska. Dřívější případy mohou být nalezeny a jsou označeny jako primární, sekundární, terciární atd.

Pacient nula je poněkud méně specifický termín než indexový případ a někdy se používá k označení centrálního pacienta v epidemiologickém šetření spíše než prvního pacienta. Pokud se používá obecně k označení takových pacientů v epidemiologickém šetření, není tento termín psán velkými písmeny. Pokud se tento termín používá k označení konkrétní osoby místo jejího jména v rámci zprávy o specifickém šetření, je tento termín psán velkými písmeny jako Pacient nula.

Proband je první postižený člen rodiny, který vyhledá lékařskou pomoc kvůli genetické poruše.
Mezi předky probanda jsou další subjekty se zjevnou chorobou, které však mohou být neznámé kvůli nedostatku informací o těchto osobách nebo o nemoci v době, kdy žily. Ostatní předkové mohou být nediagnostikovaní kvůli neúplné penetraci nebo variabilní expresi.Diagnostika probanda zvyšuje úroveň podezření u příbuzných probanda a u některých z nich může být diagnostikována stejná choroba. Obvykle při sestavování rodokmenu může být místo první diagnostikované osoby vybrán proband mezi zjevně nemocnými předky (rodiče, prarodiče) z první generace, kde se nemoc vyskytuje.

Původ termínu „pacient nula“

V prvních letech epidemie AIDS se hodně polemizovalo o takzvaném pacientovi nula, který byl základem komplexního scénáře přenosu sestaveného doktorem Williamem Darrowem a kolegy z Centra pro kontrolu nemocí (CDC) v USA. Tato epidemiologická studie ukázala, jak „pacient O“ (pro „z Kalifornie“ a v tisku mylně označovaný jako „pacient nula“) předal HIV několika partnerům, kteří ho následně přenesli na ostatní a rychle rozšířili virus do míst po celém světě (Auerbach a kol., 1984). Celkem se mělo za to, že nejméně 40 z 248 lidí, u nichž byl do dubna 1982 diagnostikován AIDS, mělo sex buď s ním, nebo s někým, kdo ho měl.