Inhibitory vychytávání serotoninu

Inhibitor vychytávání serotoninu je lék, který působí jako inhibitor vychytávání neurotransmiterů na serotoninových receptorech.

Nejznámějšími členy této třídy jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Existují však i neselektivní inhibitory. V některých případech, například u starších antidepresiv klomipraminu a trazodonu, je tento nedostatek selektivity vnímán jako nevýhoda a je jedním z důvodů, proč jsou tyto léky v současnosti předepisovány méně často. V jiných případech, například u duloxetinu a milnacipranu, je nedostatek selektivity považován za součást normálního profilu léku a podle toho je klasifikován.

agonista dopaminu • antagonista dopaminu • inhibitor zpětného vychytávání dopaminu

agonista serotoninového receptoru • antagonista serotoninu (5-HT3) • inhibitor vychytávání serotoninu (SSRI)

Adrenergní agonista (Alpha, Beta2) • Adrenergní antagonista (Alpha, Beta) • Inhibitor adrenergního vychytávání

Cholinergní (muskarinové, nikotinové) • Anticholinergní (muskarinové, nikotinové) • Inhibitor acetylcholinesterázy

agonista histaminu • antagonista histaminu (H1, H2)

agonista GABA • antagonista GABA

Doporučujeme:  Epizodická paměť