Scholastické dovednosti

Nedostatky v těchto dovednostech činí další vzdělávací učení problematické, Pokud člověk neumí číst, než pokrok bude v mnoha předmětech omezený.

Proti získání základních dovedností může působit řada psychologických faktorů, např.:

Doporučujeme:  Havelock Ellis