Interhemisférická interakce

Interhemisférická interakce vzniká jako důsledek signální tranmise mezi hemisférami mozkové kůry mozku. Toho lze dosáhnout různými metodami (elektrofyzikálními, neurofyziologickými, neurochemickými) obvykle přes corpus callosum

Doporučujeme:  Socioekonomický status