Jednotné teorie poznání

Jednotné teorie poznání je kniha, kterou napsal Allen Newell v roce 1987. Newell argumentuje potřebou souboru obecných předpokladů pro kognitivní modely, které by zohledňovaly veškeré poznávání: jednotné teorie poznávání (UTC).

UTC musí vysvětlit, jak inteligentní organismy pružně reagují na podněty z prostředí, jak se chovají cílevědomě a jak racionálně získávají cíle, jak reprezentují znalosti (nebo jaké symboly používají) a jak se učí.

Newellův UTC tvrdí, že mysl funguje jako jednotný systém. Tvrdí také, že zavedené kognitivní modely jsou značně poddimenzované experimentálními daty. Proto by UTC zohledňující experimentální data poskytl omezení pro proces modelování, což by vedlo k přísnějším a prediktivnějším modelům. UTC by také mohl být aplikován jako teoretický konstrukt na mnohem širší škálu kognitivních jevů. Pokud nějaký jev nelze věrohodně vysvětlit pomocí mechanismů UTC, mohlo by to znamenat, že UTC je chybný.

Newell chápe pojem kognice tak, že zahrnuje vnímání a motorické řízení.

Kognitivní architektura Soar je implementací UTC.

Doporučujeme:  Osobní rozvoj