Teorie napětí (sociologie)

Teorie napětí v kriminologii tvrdí, že sociální struktury ve společnosti mohou občany podněcovat k páchání trestné činnosti. V návaznosti na práci Émila Durkheima rozpracovali teorie napětí Merton (1938), Cohen (1955), Cloward a Ohlin (1960), Agnew (1992) a Messner a Rosenfeld (1994). Strain může být buď:

Doporučujeme:  Anomální poznávání