Kalciový kanál typu N

Ilustrace hlavních prvků v prototypové synapsi. Synapsy umožňují nervovým buňkám vzájemnou komunikaci prostřednictvím axonů a dendritů, přeměňujících elektrické impulsy na chemické signály.

Neuron A (vysílající) na neuron B (přijímající)1. Mitochondrion 2. Synaptický váček s neurotransmitery 3. Autoreceptor4. Synapse s uvolněným neurotransmiterem (serotonin) 5. Postsynaptické receptory aktivované neurotransmiterem (indukce postsynaptického potenciálu) 6. Kanál vápníku 7. Exocytóza váčku8. Recapturovaný neurotransmiter

Vápníkový kanál typu N je typem napěťově závislého vápníkového kanálu. Stejně jako ostatní v této třídě je α1 podjednotkou, která určuje většinu vlastností kanálu.

Vápenaté kanály typu N (‚N‘ pro neuron) se nacházejí především v presynaptických svorkách a podílejí se na uvolňování neurotransmiterů. Silná depolarizace akčním potenciálem způsobuje, že se tyto kanály otevřou a umožní příliv Ca2+, což iniciuje fúzi váčků a uvolňování uloženého neurotransmiteru. Kanály typu N jsou blokovány ω-konotoxinem.

Analgetikum zikonotid inhibuje kanály typu N.

Doporučujeme:  Neuromodulátor