Vlastní organizované vzdělávací prostředí

Self Organized Learning Environment (SOLE) je místo, kde děti mohou pracovat ve skupinách, přistupovat k internetu a jinému softwaru, sledovat třídní aktivitu nebo projekt nebo je brát tam, kam je vedou jejich zájmy. Termín SOLE zpopularizoval Sugata Mitra.

Projekt SOLE byl zahájen na 10 místech v Hyderabadu v Ándhrapradéši, přičemž 11. byl zahájen v Sindhudurgu ve venkovské oblasti Maháráštry v období 2 let 2008-2009.

Doporučujeme:  Okultní