Kundalini jóga

Kundalini jóga je fyzická a meditativní disciplína, která zahrnuje soubor jednoduchých technik, které využívají mysl, smysly a tělo k vytvoření komunikace mezi „myslí“ a „tělem“. Kundalini jóga se zaměřuje na psycho-duchovní růst a potenciál těla pro zrání, přičemž věnuje zvláštní pozornost roli páteře a endokrinního systému v chápání jógového probuzení (Sovatsky, 1998).

Kundaliniho jóga se soustřeďuje na psychická centra nebo čakry v těle za účelem vytvoření duchovní síly, která je známá jako energie kundalini.

Kundalini je potenciální forma prány nebo životní síly, ležící nečinně v našich tělech. Je pojímán jako stočený had (doslova „kundalini“ v sanskrtu je „stočený“), ležící na úpatí naší páteře, který se může probudit, když je aktivován duchovními disciplínami.

Cvičení kundalini jógy se skládá z řady tělesných postojů, výrazových pohybů a projevů, charakteristických kultivací, dechových vzorců a stupňů soustředění (Sovatsky, 1998). Žádný z těchto postojů a pohybů by podle učenců jógy (Sovatsky, 1998) neměl být považován za pouhé protahovací cvičení nebo gymnastické cvičení.

Kundaliniho jóga je ve Spojených státech relativně nová, na západní pobřeží byla uvedena v roce 1969, kdy Yogi Bhajan přijel z Indie a začal školit učitele (Sat Bachan Kaur, 2004). Stejně jako ostatní jógy spojuje pohyb s dechem. Liší se přímým zaměřením na přesun energie přes systém čaker, stimulaci energie v nižších čakrách a její přesun do vyšších čaker. Čakry jsou energetická centra, celkem sedm, která se nacházejí od úpatí páteře až po vrchol hlavy. Osmá čakra existuje v Kundaliniho józe, což je elektromagnetické pole, někdy nazývané „aura“. Má se za to, že aura je posílena cvičením Kundaliniho jógy. Kundaliniho jóga probouzí energii, která se nachází v páteři, aktivací nervových kanálů, které jsou tam propojeny.

I když je zcela fyzická, její hlavní přínos je odvozen od vnitřního prožitku. Jóga Kundalini se nazývá „Jóga vědomí“, protože probouzí „kundalini“, což je neomezený potenciál, který již existuje v každém člověku (Sat Bachan Kaur, 2004).

Doporučujeme:  Desoxyn

Sovatsky (1998) popisuje ‚kundalini jógu‘ jako energicky vedenou jógu. To znamená, že disciplína je poučena hinduistickým chápáním pranotthany, neboli „zesílené životní energie“. Někdy se má za to, že pranotthana vede ke spontánním psychomotorickým projevům, které by podle jogické hermeneutiky mohly být interpretovány jako známky psycho-duchovního růstu a tělesného zrání.

Slovo „kundalini“ doslova znamená „kadeř pramene vlasů milované osoby“. Je to metafora, poetický způsob popisu toku energie a vědomí, o kterém se říká, že již existuje v každé osobě. Tyto praktiky prý umožňují osobě splynout s univerzálním Já nebo ho „zapřáhnout“. Toto splynutí individuálního vědomí s univerzálním vědomím prý vytváří „božský svazek“ zvaný „jóga“.

Praxe kundalini jógy je univerzální a necírkevní. Je to jóga určená pro domácnosti, pro lidi, kteří se musí vyrovnat s každodenními výzvami a stresy spojenými s držením zaměstnání, výchovou rodin a řízením podniků. Nevyžaduje, aby dotyčná osoba opustila svůj domov, stala se asketou nebo seděla v jeskyni.

Lékařský výzkum kundalini jógy

V poslední době roste v lékařské komunitě zájem o studium fyziologických, ale i psychologických účinků meditace a některé z těchto studií aplikovaly disciplínu kundalini jógy na jejich klinické prostředí (Cromie, 2002; Lazar, et al., 2000):