Mezilidské přitahování

Mezilidská přitažlivost je přitažlivost mezi lidmi, která přispívá k mezilidským vztahům obecně a přátelstvím, romantické lásce a dalším intimním vztahům zvláště. Studium mezilidské přitažlivosti je hlavní oblastí studia v sociální psychologii.

Bylo zkoumáno mnoho faktorů vedoucích k interpersonální přitažlivosti. Nejčastěji zkoumané jsou:

Hypotéza párování uvádí, že interpersonální přitažlivost je pravděpodobnější, když fyzická přitažlivost druhé osoby je podobná našemu vnímání vlastní fyzické přitažlivosti.

Teorie ekvity naznačuje, že fyzická atraktivita je jednou odměnou ve vztahu, ale existuje mnoho různých odměn a nákladů, které se objevují v průběhu času. Podle teorie ekvity vztah pokračuje, pokud jsou odměny větší než náklady, nicméně mnoho lidí tvrdí, že tomu tak není hlavně kvůli emocím, které jsou s tím spojeny.

Evoluční vysvětlení interpersonální přitažlivosti je, že se s větší pravděpodobností vyskytuje, když má někdo fyzické rysy, které naznačují, že je velmi plodný. Podle této teorie je jediným účelem vztahů reprodukce, a tak „investujeme“ do někoho, kdo se jeví jako velmi plodný, abychom zvýšili šanci, že naše geny budou předány další generaci. Tato teorie byla kritizována, protože nevysvětluje vztahy mezi lidmi, kteří nechtějí děti nebo homosexuálními páry.

Doporučujeme:  Stupnice citlivosti na tlak