MOLST

MOLST (Medical Orders for Life Sustaining Treatment) je formulář lékařské objednávky používaný ve státě New York. MOLST sděluje ostatním vaše přání pro život udržující léčbu. Formulář je na jasně růžovém papíru, takže může být snadno identifikovatelný v případě nouze. Používáte MOLST, když máte vážný zdravotní stav.

Nejedná se o alternativu k živé vůli nebo zástupné zdravotní péči.

Musí být podepsána lékařem.

Doporučujeme:  Aktivní zóna