Neuroendokrinologie

Úvod do neuroendokrinologie

Úvod do endokrinního systému

GnRH · TRH · Dopamin · CRH · GHRH/Somatostatin  · Melanin Koncentrační hormon

α (FSH FSHB, LH LHB, TSH TSHB, CGA) · Prolaktin · POMC (CLIP, ACTH, MSH, Endorfiny, Lipotropin) · GH

Adrenální kůra: aldosteron · kortizol · DHEA Adrenální medula: epinefrin · noradrenalin

Štítná žláza: hormon štítné žlázy (T3 a T4) · kalcitonin Paratyroid: PTH

Testis: testosteron · AMH · inhibin

Vaječník: estradiol · progesteron · activin a inhibin · relaxin (těhotenství)

Placenta: hCG · HPL · estrogen · progesteron

Slinivka: glukagon · inzulín · amylin · somatostatin · pankreatický polypeptid

Thymus: Thymosin (Thymosin α1, Thymosin beta) · Thymopoetin · Thymulin

Trávicí systém: Žaludek: gastrin · ghrelin · Duodenum: CCK · Incretiny (GIP, GLP-1)  · sekretin · motilin · VIP · Ileum: enteroglukagon ·peptid YY · Játra/jiné: Inzulínu podobný růstový faktor (IGF-1, IGF-2)

Adipózová tkáň: leptin · adiponektin · resistin

Ledviny: JGA (renin) · peritubulární buňky (EPO) · kalcitriol · prostaglandin

Srdce: Natriuretický peptid (ANP, BNP)

noco (d)/cong/tumr, sysi/epon

proc, lék (A10/H1/H2/H3/H5)

Cílové NGF, BDNF, NT-3

Doporučujeme:  Gastrin uvolňující peptid