Neuromedin B receptor

Receptor neuromedinu B (NMBR), nyní známý jako BB1, je receptor spřažený s G proteinem, jehož endogenním ligandem je neuromedin B. je jedním z neuromedinových receptorů.

Receptor neuromedinu B váže neuromedin B, který je silným mitogenem a růstovým faktorem pro normální i neoplastické plíce a pro epitelovou tkáň gastrointestinálního traktu.

Tento článek obsahuje text z Národní lékařské knihovny Spojených států amerických, který je veřejně dostupný.

Doporučujeme:  Má teplejší počasí vliv na poruchy příjmu potravy?