Receptor sekretinu

Další referenční expresní data

Lidský receptor pro sekretin (genový název SCTR) je receptor spřažený s G proteinem, který váže sekretin a je hlavním členem (tj. prvním klonovaným) podrodiny GPCR třídy B.

Doporučujeme:  Etika výzkumu na zvířatech