Gastrin

Gastrin je u lidí hormon, který stimuluje sekreci žaludeční kyseliny v žaludku. Je uvolňován G-buňkami v žaludku a dvanáctníku.

Gen GAS se nachází na dlouhém raménku sedmého chromozomu (17q21).

Gastrin je lineární peptidový hormon produkovaný G-buňkami, které se nacházejí především v předžaludku. Je vylučován do krevního oběhu. Gastrin se vyskytuje především ve třech formách: gastrin-34 („velký gastrin“), gastrin-17 („malý gastrin“) a gastrin-14 („minigastrin“). Čísla označují počet aminokyselin.

Gastrin se uvolňuje v reakci na určité podněty. Mezi ně patří: roztažení žaludku, vagová stimulace (zprostředkovaná neurokrinním bombesinem nebo GRP u člověka), přítomnost částečně natrávených bílkovin, zejména aminokyselin, a hyperkalcemie. Uvolňování gastrinu je inhibováno přítomností kyseliny (především vylučované HCl) v žaludku (případ negativní zpětné vazby). Somatostatin také inhibuje uvolňování gastrinu spolu se sekretinem, GIP, VIP, glukagonem a kalcitoninem.

Přítomnost gastrinu stimuluje parietální buňky žaludku k sekreci kyseliny chlorovodíkové (HCl)/žaludeční kyseliny. Děje se tak buď přímo, nebo nepřímo:
– Přímo: váže se na CCK-B receptory na parietálních buňkách a stimuluje je k sekreci H+ iontů.
– Nepřímo: váže se na receptory CCK-B na ECL buňkách v žaludku, které pak reagují uvolněním histaminu, který zase působí parakrinně na parietální buňky a stimuluje je k sekreci H+ iontů.
Způsobuje také, že hlavní buňky vylučují pepsinogen, zymogenní (neaktivní) formu trávicího enzymu pepsinu. Pepsinogen se přeměňuje na pepsin v prostředí s nízkým pH a HCl poskytuje vhodné prostředí pro jeho aktivitu.
Může také zvýšit pohyblivost předžaludků a trofický účinek na trávicí trakt.
Bylo také prokázáno, že gastrin indukuje produkci pankreatických enzymů acinárními buňkami.

Faktory ovlivňující sekreci

Při Zollingerově-Ellisonově syndromu je gastrin produkován v nadměrné míře, často gastrinomem (nádorem produkujícím gastrin, většinou nezhoubným) předžaludku nebo slinivky břišní. K vyšetření hypergastrinémie (vysoké hladiny gastrinu v krvi) lze provést „pentagastrinový test“.

Doporučujeme:  Tanec

GnRH – TRH – Dopamin – CRH – GHRH/Somatostatin – hormon koncentrující melanin

α (FSH FSHB, LH LHB, TSH TSHB, CGA) – prolaktin – POMC (CLIP, ACTH, MSH, endorfiny, lipotropin) – GH

Kůra nadledvin: aldosteron – kortizol – DHEA Dřeň nadledvin: adrenalin – noradrenalin

Štítná žláza: hormon štítné žlázy (T3 a T4) – kalcitonin Příštítná tělíska: PTH

Testis: testosteron – AMH – inhibin

Vaječníky: estradiol – progesteron – aktivin a inhibin – relaxin (těhotenství)

Placenta: hCG – HPL – estrogen – progesteron

Pankreas: glukagon – inzulín – amylin – somatostatin – pankreatický polypeptid

Thymus: Thymosin (Thymosin α1, Thymosin beta) – Thymopoietin – Thymulin

Trávicí soustava: Žaludek: gastrin – ghrelin – dvanáctník: Játra/ostatní: CCK – inkretiny (GIP, GLP-1) – sekretin – motilin – VIP – Ileum: enteroglukagon -peptid YY – Játra/ostatní: Játra/játra/játra: inzulínu podobný růstový faktor (IGF-1, IGF-2)

Tuková tkáň: leptin – adiponektin – rezistin

Ledviny: JGA (renin) – peritubulární buňky (EPO) – kalcitriol – prostaglandin

Srdce: Natriuretický peptid (ANP, BNP)

noco (d)/cong/tumr, sysi/epon

proc, lék (A10/H1/H2/H3/H5)

NGF, BDNF, NT-3 odvozené od cíle