Deprese – Endokrinologie

Deprese je spojena s poruchami hladin řady hormonů. Příčinná souvislost odhalená těmito nálezy je obvykle problematická.

GnRH – TRH – Dopamin – CRH – GHRH/Somatostatin – hormon koncentrující melanin

α (FSH FSHB, LH LHB, TSH TSHB, CGA) – prolaktin – POMC (CLIP, ACTH, MSH, endorfiny, lipotropin) – GH

Kůra nadledvin: aldosteron – kortizol – DHEA Dřeň nadledvin: adrenalin – noradrenalin

Štítná žláza: hormon štítné žlázy (T3 a T4) – kalcitonin Příštítná tělíska: PTH

Testis: testosteron – AMH – inhibin

Vaječníky: estradiol – progesteron – aktivin a inhibin – relaxin (těhotenství)

Placenta: hCG – HPL – estrogen – progesteron

Pankreas: glukagon – inzulín – amylin – somatostatin – pankreatický polypeptid

Thymus: Thymosin (Thymosin α1, Thymosin beta) – Thymopoietin – Thymulin

Trávicí soustava: Žaludek: gastrin – ghrelin – dvanáctník: Játra/ostatní: CCK – inkretiny (GIP, GLP-1) – sekretin – motilin – VIP – Ileum: enteroglukagon -peptid YY – Játra/ostatní: Játra/játra/játra: inzulinu podobný růstový faktor (IGF-1, IGF-2)

Tuková tkáň: leptin – adiponektin – rezistin

Ledviny: JGA (renin) – peritubulární buňky (EPO) – kalcitriol – prostaglandin

Srdce: Natriuretický peptid (ANP, BNP)

noco (d)/cong/tumr, sysi/epon

proc, lék (A10/H1/H2/H3/H5)

NGF, BDNF, NT-3 odvozené od cíle

Doporučujeme:  Enkefaliny