Glukagonový receptor

Glukagonový receptor je peptid o velikosti 62 kDa, který je aktivován glukagonem a patří do rodiny receptorů spřažených s G-proteinem, spřažených s Gs. Stimulace receptoru vede k aktivaci adenylátcyklázy a zvýšení hladiny intracelulárního cAMP.

Glukagonové receptory jsou exprimovány především v játrech a ledvinách, v menším množství se nacházejí v srdci, tukové tkáni, slezině, brzlíku, nadledvinách, slinivce břišní, mozkové kůře a gastrointestinálním traktu.

Doporučujeme:  Anterior cingulate cortex