Arginin vasopresinový receptor 2

Arginin vasopresinový receptor 2 (AVPR2, také nazývaný V2 receptor) je protein, který funguje jako receptor pro arginin vasopresin. AVPR2 patří do podrodiny receptorů spřažených s G-proteinem. Jeho aktivita je zprostředkována Gs typem G proteinů, které stimulují adenylátcyklázu.

AVPR2 je exprimován v tubulech ledvin, převážně v distálním stočeném tubulu a ve sběrných kanálcích, ve fetální plicní tkáni a v rakovině plic, přičemž poslední dva případy jsou spojeny s alternativním sestřihováním. AVPR2 je exprimován také mimo ledviny a při stimulaci se do krevního oběhu uvolňuje řada srážecích faktorů.

V ledvinách je hlavní vlastností AVPR2 reagovat na arginin vasopresin stimulací mechanismů, které koncentrují moč a udržují homeostázu vody v organismu. Při ztrátě funkce AVPR2 vzniká onemocnění nefrogenní diabetes insipidus (NDI).

CRH – FSH – LHRH – TRH – somatostatin

Vazopresin (1A, 1B, 2) – Oxytocin – LHCG – Receptor pro cytokiny typu I (GH, prolaktin) – TSH

Atriální natriuretický faktor – Kalcitonin – Cholecystokinin – VIP

Delta – Kappa – Mu – Sigma (1, 2) – Nociceptin

Angiotenzin – Bradykinin/Tachykinin (TACR1) – Calcitonin gene-related peptide – Galanin – GPCR neuropeptid (B/W, FF, S, Y) – Neurotensin

Doporučujeme:  Histaminový H1 receptor