Nižší hýžďový nerv

Nižší hýžďový nerv je nerv v pánvi, který inervuje sval gluteus maximus.

Tento článek byl původně založen na záznamu z veřejně dostupného vydání Gray’s Anatomy. Jako takové mohou být některé zde obsažené informace zastaralé. Pokud tomu tak je, upravte prosím článek a toto upozornění klidně odstraňte, až již nebude relevantní.

bederní plexus: iliohypogastrický – ilioinguinní – genitofemorální (větev stehenní/lumboinguinální, větev genitální) – laterální kožní (patelární) – obturator (přední, kožní, zadní, příslušenství) – femorální (přední kožní větve, safenózní)

sakrální/kostrční plexus: na quadratus femoris – na obturator internus – na piriformis – horní hýžďový sval – dolní hýžďový sval – zadní kožní oblast stehna (dolní kloubní, perineální větve)
ischias: tibiální (mediální chirurgická kožní, chirální, mediální vápenatá, mediální plantární, laterální plantární) – běžná fibulární (laterální chirurgická kožní, hluboká fibulární, povrchová fibulární, mediální dorzální kožní, střední dorzální kožní)

pudendal plexus: perforující kožní – pudendal (dorzální část penisu/klitorisu, dolní anál, perineální a zadní šourek/labiální) – anokokcygeální

kožní inervace dolních končetin

Doporučujeme:  Skupinová akce (sociologie)