Please Understand Me

Please Understand Me: Character and Temperament Types je psychologická kniha napsaná Davidem Keirseym a Marilyn Batesovou, která se zaměřuje na klasifikaci a kategorizaci osobnostních typů. Kniha obsahuje sebehodnocený osobnostní dotazník, známý jako Keirseyho Temperament Sorter, který spojuje lidské vzorce chování se čtyřmi temperamenty a šestnácti charakterovými typy. Po zjištění osobnostního typu čtenáře existují profily, které popisují charakteristiky tohoto typu.

Na základě představy, že hodnoty lidí se od sebe zásadně liší, vycházel Keirsey z názorů několika psychologů či psychiatrů: Ernsta Kretschmera Ericha Adickese, Alfreda Adlera, Carla Junga a laické Isabely Myersové, kteří jsou všichni zmiňováni jako předchůdci v psychologii temperamentu či osobnosti.Z těchto metod se při určování typu osobnosti dává přednost testu Myers-Briggs.

Keirsey, David & Bates, Marilyn Please Understand Me: Character and Temperament Types. Del Mar, California: Prometheus Nemesis. ISBN 0960695400

Doporučujeme:  Řetězy