Postoje terapeutů

Postoj terapeutů je ovlivněn řadou proměnných, jako je teoretická orientace a charakteristika terapeuta, a to může mít významný vliv na vedení psychoterapie.

Doporučujeme:  Interpretace mnoha světů