Psychologické otázky v internátních školách

Nástupní školy poskytují uzavřené prostředí, v němž zaměstnanci i žáci často postupují s omezeným napojením na širší svět. Děti jsou od rodičů dlouhodobě odloučeny, často nastupují od velmi nízkého věku, a kritici hae argumentovali, že to může mít nežádoucí dopady na jejich emocionální vývoj atd.

Dopady nastupování v raném věku

Sexuální chování v internátních školách

Vliv prostředí na zaměstnance

Doporučujeme:  Bibliografie