Seznam výzkumných metod

Příklady různých výzkumných metod

Kvalitativní psychologický výzkum je výzkum, při němž se k výsledkům výzkumu nedospěje statistickými nebo jinými kvantitativními postupy. Kvantitativní psychologický výzkum je výzkum, při němž výsledky výzkumu vyplývají z matematického modelování a statistického odhadu nebo statistické inference. Vzhledem k tomu, že s kvalitativními informacemi lze jako s takovými nakládat statisticky, rozlišení se týká spíše metody než zkoumaného tématu.

Existují tři hlavní typy psychologického výzkumu:

Uspořádání výzkumu se liší podle časového období (časových období), za které se údaje shromažďují:

Výzkum v psychologii byl proveden jak se zvířaty, tak s lidmi:

Doporučujeme:  Pravděpodobnost hmotnostní funkce