Symbolické kódování číslic

Digit Symbol-Coding je subtest Wechsler Intelligence Scale, kterou vymyslel D. Wechsler. Lze na ni pohlížet jako na měřítko rychlosti kognitivního zpracování

Spolu se skóre vyhledávání symbolů lze kombinovat do indexu rychlosti zpracování (PSI)

Interpretace subtestů WAIS-III: Index rychlosti zpracování

Doporučujeme:  Sergej Korsakoff