Terrie Moffittová

Terrie Moffitt (1993) vyvinula dvojí taxonomii delikventního chování ve snaze vysvětlit vývojový proces, který vede k charakteristickému tvaru věkové křivky kriminality. Moffittova původní formulace teorie je s 2792 citacemi jedním z nejvýznamnějších článků v kriminologii. Navrhuje, že ve společnosti existují dva hlavní typy antisociálních pachatelů. Dospívající pachatelé s omezeným počtem osob vykazují antisociální chování pouze v období dospívání. Celoživotní perzistentní pachatelé se začínají chovat antisociálně již v dětství a pokračují v tomto chování i v dospělosti. Tato teorie se používá s ohledem na antisociální chování namísto kriminality vzhledem k rozdílným definicím „kriminality“ v různých kulturách. Vzhledem k podobným charakteristikám a trajektoriím lze tuto teorii aplikovat jak na ženy, tak na muže.

Doporučujeme:  Neophilia