Zadní šňůra

Zadní šňůra je divizí brachiálního plexu.

laterální šňůra: muskulokultní (laterální kožní předloktí) – laterální prsní – laterální hlava mediánu (přední mezikostí, palmární, běžný palmární digitál, řádný palmární digitál)

střední pupečník: střední prsní – střední kožní předloktí – střední kožní předloktí – ulnar (svalové větve, hřbetní větev, palmární větev, povrchová větev, hluboká větev) – střední hlava

zadní vazivový pruh: podkapulární (horní, dolní) – hrudní – axilární (horní laterální kožní pruh paže) – radiální (svalový, dolní laterální kožní pruh paže, zadní kožní pruh paže, zadní kožní pruh předloktí, povrchová větev, hluboká větev, zadní mezikostí)

kožní inervace horních končetin

Doporučujeme:  Hindbrain