Problémy s duševním zdravím

Psychologické problémy u boreliózy

Borelióza je bakteriální onemocnění. Jak upozorňuje Marzillier (2009): Lidé s nediagnostikovanou boreliózou mohou skončit v psychologických službách buď kvůli psychickým důsledkům nemoci, nebo proto, že příznaky jsou mylně považovány za jiné poruchy. Lidé mohou být odesláni na kognitivně-behaviorální terapii chronického únavového syndromu, na psychologické projevy boreliózy, na neuropsychologické vyšetření jejich kognitivních poruch Souvislost mezi boreliózou …

Psychologické problémy u boreliózy Pokračovat ve čtení »

Poměry pravděpodobnosti v diagnostickém testování

V medicíně založené na důkazech se pro posouzení hodnoty diagnostického testu používají poměry pravděpodobnosti. Využívají citlivost a specifičnost testu k určení, zda výsledek testu užitečně mění pravděpodobnost, že stav (např. chorobný stav) existuje. Existují dvě verze poměru pravděpodobnosti, jedna pro pozitivní a druhá pro negativní výsledky testu. Označují se jako poměr pravděpodobnosti pozitivní (LR+) a …

Poměry pravděpodobnosti v diagnostickém testování Pokračovat ve čtení »

Národní kampaň proti stigmatizaci duševního zdraví v USA

Duševní nemoci (deprese, úzkosti, bipolární porucha, schizofrenie atd.) jsou velmi rozšířené. Podle Úřadu pro zneužívání návykových látek a služby v oblasti duševního zdraví (SAMHSA) bylo v roce 2005 odhadem 21,4 milionu dospělých ve věku 18 let a starších, kteří trpěli závažnými psychickými potížemi (SPD). Mezi osobami ve věku 18-25 let je prevalence závažných duševních poruch …

Národní kampaň proti stigmatizaci duševního zdraví v USA Pokračovat ve čtení »

Ronald David Laing

R.D.Laing; foto: Robert E. Haraldsen Ronald David Laing (7. října 1927 – 23. srpna 2012), 1989), skotský psychiatr, který se věnoval duševním chorobám, zejména psychózám. Je známý pro jeho názory ovlivněné existenciální filozofií na příčiny a léčbu duševních nemocí, které šly proti tehdejší psychiatrické ortodoxii tím, že považovaly projevy nebo sdělení jednotlivých pacientů nebo klientů …

Ronald David Laing Pokračovat ve čtení »

Pedofilie

Pedofilie, pedofilie nebo pedofilie (viz pravopisné rozdíly) je parafilie, při níž jsou sexuálně přitahovány především nebo výhradně děti v prepubertálním nebo peripubertálním věku. Osoba s touto přitažlivostí se nazývá pedofil nebo pedofil. Pedofilní činnost je ve většině států nezákonná. Na rozdíl od obecně přijímané lékařské definice se termín pedofil používá také v hovorové řeči pro …

Pedofilie Pokračovat ve čtení »

Autismus – Epidemiologie

Epidemiologie autismu se zabývá studiem faktorů ovlivňujících poruchy autistického spektra (PAS). Většina nejnovějších přehledů odhaduje prevalenci autismu na jeden až dva případy na 1 000 osob a u poruch autistického spektra na přibližně šest případů na 1 000 osob; vzhledem k nedostatečným údajům mohou tato čísla podhodnocovat skutečnou prevalenci poruch autistického spektra. Poměr mužů a …

Autismus – Epidemiologie Pokračovat ve čtení »

Terapie zaměřená na schémata

Schema terapii vyvinul Dr. Jeffrey E. Young pro léčbu poruch osobnosti. Schema terapie je určena pro případy, kdy pacienti nereagují nebo se nezlepší po absolvování jiných terapií, například dialektické behaviorální terapie. Lze ji také použít k léčbě velkých depresivních poruch a dalších psychologických problémů jednotlivců i párů. Schématická terapie se vyvinula z CBT aplikované na …

Terapie zaměřená na schémata Pokračovat ve čtení »

Poruchy varlat

Poruchy varlat lze klasifikovat jako poruchy reprodukčního systému, které mohou vyústit v endokrinní sexuální poruchy. Je známo, že varlata jsou velmi citlivá na nárazy a zranění. Nejvýznamnější onemocnění varlat jsou: Odstranění jednoho nebo obou varlat se označuje jako: K dispozici jsou protézy varlat, které napodobují vzhled a pocit jednoho nebo obou varlat, pokud chybí v …

Poruchy varlat Pokračovat ve čtení »