Jak léčit traumata přenesená od rodičů?

Co jsou traumata přenesená od rodičů?

Traumata přenesená od rodičů (zkráceně TPR) jsou důsledkem nedostatečného péče, kterou dostávají děti od svých rodičů. Mezi tyto nedostatečnosti patří absence fyzického kontaktu, psychická, sexuální a fyzická násilí, porušování práv, ponižování a ignorování potřeb dítěte. Může to mít za následek emocionální a psychické problémy, jako je úzkost, deprese, nízké sebevědomí a poruchy chování, které mohou trvat až do dospělosti.

Jak léčit traumata přenesená od rodičů?

Léčba traumatu přeneseného od rodičů je založena na komplexním, komunitním a integrovaném přístupu. Neexistuje žádné jedno řešení, které by fungovalo pro všechny. Je důležité si uvědomit, že léčba může být dlouhý proces a je třeba vytrvat. Existují některé kroky, které můžete učinit, abyste se dostali k lepšímu výsledku.

1. Vyhledejte profesionální pomoc

Pokud trpíte traumatem přeneseným od rodičů, měli byste vyhledat odbornou pomoc. Odborníci, jako jsou psychologové, psychiatři a terapeuti, mohou pomoci identifikovat a léčit emocionální a psychické problémy, které může trauma způsobit.

2. Prozkoumejte svou minulost

Dalším důležitým krokem je prozkoumat svou minulost. To může být proces, který vyžaduje čas a trpělivost, ale vyplatí se. Toto je dobrý způsob, jak získat lepší pochopení toho, co se stalo a jak to může ovlivnit váš současný život.

3. Vybudujte si nové vztahy

Je důležité najít si přátele, kterým můžete důvěřovat a s kterými se můžete sdílet. Tento typ vztahu může pomoci při obnovení důvěry ve vztahy a znovu nastavit pozitivní vzorce chování.

4. Přijměte, že to bude trvat

Léčba trauma přeneseného od rodičů může být dlouhý proces. Není to něco, co se stane přes noc, a může trvat mnoho let, než se budete cítit lépe. Je důležité si uvědomit, že se to může stát a že je to normální.

Doporučujeme:  Konkrétní příklady učení se seberegulace po traumatickém zážitku?

5. Udržujte si zdravý životní styl

Dalším krokem je udržovat zdravý životní styl. To zahrnuje vyváženou stravu, dostatek spánku, pohyb, zdravé sebevědomí a zachování sociálních vazeb. Tyto kroky mohou pomoci při obnovení zdravých vzorců chování a posilování sebeúcty.

Traumata přenesená od rodičů jsou těžká a mohou mít dlouhotrvající účinky. Je důležité si uvědomit, že existují kroky, které můžete učinit, abyste se cítili lépe. Vyhledejte odbornou pomoc, prozkoumejte svou minulost, vybudujte si nové vztahy, přijměte, že to bude trvat a udržujte si zdravý životní styl.

Názor experta

Léčba traumat přenesených od rodičů je složitý proces. Nejdůležitějším krokem je uvědomit si, co se stalo a nalézt způsob, jak se s tím vypořádat. Důležité je také vyhledat odbornou pomoc, která může zahrnovat kognitivní behaviorální terapii, psychoterapii, hypnózu nebo přístupy založené na mindfulness. Je třeba pracovat na zvládání emocí a na identifikaci a změně negativních myšlenek a přesvědčení, které mohou být spojeny s traumatem. Je důležité také najít způsob, jak se vyhnout vztahům a situacím, které mohou traumata oživit. Je třeba se naučit sebetransformačním technikám, jako je relaksace, sebepoznávání a sebekontrola. Užívání léků může být také užitečné, pokud je to ve spojení s terapií.

Jak léčit traumata přenesená od rodičů?

1. Jak mohu zjistit, zda mám trauma přenesené od rodičů?

Pokud se cítíte ve svých vztazích s rodiči frustrovaní, bezmocní, nebo se bojíte, může to být znamení, že máte trauma přenesené od rodičů. Dále můžete mít tendenci k tomu, abyste se cítili odcizení, váhaví a plaší. Rovněž můžete zažívat nepřiměřené emoční reakce na situace, které by měly být běžné.

2. Jak mohu léčit trauma přenesené od rodičů?

Nejlepší způsob léčení trauma přeneseného od rodičů je navštívit psychoterapeuta. Vy a váš terapeut můžete pracovat na tom, abyste lépe pochopili, jak trauma ovlivňuje vaši současnou situaci. Dále můžete prozkoumat, jaké strategie můžete použít k tomu, abyste se vyrovnali s traumatem.

Doporučujeme:  Cesta zpět k post-traumatickému traumapu- jak na to?

3. Je možné léčit trauma přenesené od rodičů bez psychoterapie?

Ano, existují různé způsoby, jak léčit trauma přenesenou od rodičů bez psychoterapie. Některé z těchto metod zahrnují vyhledávání podpůrných skupin, vedení deníku, kognitivně-behaviorální terapii, meditaci a další.

4. Mohu léčit trauma přenesenou od rodičů sám?

I přesto, že je možné léčit trauma přenesenou od rodičů bez psychoterapie, je nejlepší navštívit odborníka na léčbu traumat. Vy a váš terapeut můžete společně pracovat na tom, jak trauma ovlivňuje vaše myšlení a chování, a co můžete udělat, abyste se s tím vyrovnali.