Algofobie

Algofobie je fobie z bolesti – abnormální a přetrvávající strach z bolesti, který je mnohem silnější než u normálního člověka. Algofobie je sebedestruktivní nebo cyklická fobie. Člověk trpící algofobií pocítí psychickou bolest z fobie, která opět spustí fobii a způsobí více bolesti, a tak dále v destruktivním cyklu. Strach je nadměrný, nad rámec toho, co se za daných okolností očekává, což vyvolává úzkostnou reakci.

Algofobie může mít za následek různé příznaky včetně dušnosti, závratí, nadměrného pocení, nevolnosti, sucha v ústech, pocitu nevolnosti, třesu, bušení srdce, neschopnosti mluvit nebo jasně myslet, strachu ze smrti, hněvu nebo ztráty kontroly, pocitu odtržení od reality nebo plnohodnotného záchvatu úzkosti.

Doporučujeme:  Plošina