Anaplerotické reakce

Anaplerotické reakce jsou takové, které tvoří meziprodukty cyklu kyseliny citronové (TCA). Jelikož se jedná o cyklus, lze vznik jakéhokoli meziproduktu použít k „doplnění“ celého cyklu. Anaplerotická je řeckého původu, což znamená „doplnit“.

Existují 4 reakce klasifikované jako anaplerotické, i když produkce oxaloacetátu z pyruvátu je pravděpodobně fyziologicky nejdůležitější.

Pyruvát lze také podobným způsobem přeměnit na L-malát, další meziprodukt.

Citrát syntáza – Akonitáza – Isocitrát dehydrogenáza – Oxoglutarát dehydrogenáza – Succinyl coenzyme A syntetáza – Succinát – Koenzym Q reduktáza (SDHA, SDHB, SDHC, SDHD) – Fumaráza – Malá dehydrogenáza

Pyruvátkarboxyláza – aspartáttransamináza – glutamátdehydrogenáza – methylalonyl-CoA mutasa – komplex pyruvátdehydrogenázy

Doporučujeme:  Fosfodiesteráza