Argument formulář (logika)

V logice je argumentační forma nebo testovací forma argumentu výsledkem nahrazení různých slov nebo vět, které tvoří argument, písmeny, po vzoru algebry; písmena představují logické proměnné. To je důležité, protože platnost argumentu je určena výhradně jeho formou. Formy vět, které klasifikují argumentační formy společných důležitých argumentů, jsou studovány v logice.

Pro prokázání důležitého pojmu formy argumentu nahraďte podobné položky písmeny v celých větách v původním argumentu.

Vše, co jsme ve tvaru Argument udělali, je, že jsme napsali ‚S‘ jako ‚člověk‘ a ‚lidé‘, ‚P‘ jako ‚smrtelník‘ a ‚a‘ jako ‚Sokrates‘; výsledkem je podoba původního argumentu. Navíc každá jednotlivá věta ve tvaru Argument je větná podoba příslušné věty v původním argumentu.

Pozornost je věnována argumentu a formě věty, protože forma je to, co dělá argument platným nebo přesvědčivým. Některé příklady platných forem argumentů jsou modus ponens, modus tollens a disjunktivní syllogismus. Dvě neplatné formy argumentů potvrzují následné a popírají předchozí.

Doporučujeme:  Lotyšsko