Bioakustika

Bioakustika je studium toho, jak zvířata používají zvuk pro komunikaci a echolokaci.
Zvířata používají zvuk od infrazvuku až po ultrazvuk k posílání zpráv zájmovým skupinám. Základní zprávy slouží k volání partnerům (sexuální volání), varování před nebezpečím (alarmová volání) nebo k zastrašení konkurenta (agresivní volání). U ptáků a savců mohou být vysílány složitější zprávy.
Některá zvířata mohou také zkoumat okolní prostředí vydáváním zvuků a nasloucháním vracejícím se ozvěnám.
Netopýři a delfíni vyvinuli nejpokročilejší echolokační schopnosti, aby se vyhnuli překážkám a našli kořist. Používají krátké ultrazvukové signály, které nejsou slyšitelné pro lidské ucho, k odhalení malých objektů (kratší vlnová délka, menší objekty, které lze detekovat).
Tato schopnost se také nazývá „bio-sonar“ nebo biologický sonar.
Zvláštní větev bioakustiky se týká podmořského světa a mořských savců zejména.

Nejnovější pokroky v bioakustice se týkají vztahů mezi zvířaty a jejich prostředím a dopadu antropogenního hluku.

Doporučujeme:  Edwards Social Desirability Scale