Domorodé náboženství

Domorodé náboženství označuje náboženství, která jsou původní pro domorodé národy na celém světě. Spolu se světovými náboženstvími a novými náboženskými hnutími jsou jedním ze tří základních dělení, do nichž se náboženství dělí. Většina z mnoha tisíc světových náboženství spadá do této kategorie, i když většina domorodých náboženství má omezenou popularitu.

Doporučujeme:  Matematický konstruktivismus