Katalýza

Generický graf znázorňující účinek katalyzátoru v hypotetické exotermické chemické reakci. Všimněte si, že katalyzovaná (červená) dráha, přestože má nižší aktivační energii, vytváří stejný konečný výsledek.

V chemii a biologii je katalýza zrychlení (zvýšení rychlosti) chemické reakce pomocí látky, zvané katalyzátor, která sama není spotřebována celkovou reakcí. Slovo je odvozeno z řeckého podstatného jména κατάλυσις, které souvisí se slovesem καταλύειν, což znamená anulovat nebo rozvázat nebo zvednout.

Doporučujeme:  Properception