Trendelenburgův znak

Pozitivní Trendelenburgův znak, jak je znázorněno v prvním popisu

Trendelenburgův znak se vyskytuje u lidí se slabými nebo ochrnutými únoscovými svaly kyčle, konkrétně gluteus medius a minimus. Je pojmenován po německém chirurgovi Friedrichu Trendelenburgovi.

Hnědý medius je velmi důležitý ve fázi postoje v cyklu chůze, aby se obě kyčle udržely na stejné úrovni. Navíc postoj jedné nohy tvoří asi 60% cyklu chůze. Navíc během fáze postoje v cyklu chůze dochází přibližně k trojnásobku tělesné hmotnosti přenášené do kyčelního kloubu. [nutná citace] Akce únosců kyčlí tvoří dvě třetiny této tělesné hmotnosti. Znak Trendelenburg je prý pozitivní, pokud při stání na jedné noze pánev klesne na stranu protilehlou k polohové noze, aby se snížila zátěž snížením ramene páky. Snížením ramene páky se tak snižuje pracovní zátěž únosců kyčlí. Svalová slabost je přítomna na straně polohové nohy. Znak Trendelenburg se může objevit, pokud je přítomna svalová dysfunkce (slabost hýžďového mediu nebo minima) nebo pokud někdo pociťuje bolest. Tělo není schopno udržet těžiště na straně polohové nohy. Za normálních okolností tělo přesouvá váhu na nohu postoje, což umožňuje posun těžiště a následně stabilizuje nebo vyrovnává tělo. V tomto scénáři, kdy pacient/osoba zvedne protější nohu, se však posun nevytvoří a pacient/osoba nemůže udržet rovnováhu, což vede k nestabilitě.

kraniální nerv: V (Trigeminální neuralgie) – VII (Paralýza lícního nervu, Bellova obrna, Melkerssonův-Rosenthalův syndrom, Centrální sedmička) – XI (Příslušenská nervová porucha)
nervový kořen a plexus: léze Brachiálního plexu – Syndrom hrudního vývodu – Fantomová končetina
mononeuropatie: Syndrom karpálního tunelu – Ulnárův nervový záchyt – Radiální neuropatie – Causalgie – Meralgia paraesthetica – Syndrom Tarsálního tunelu – Mortonův neurom – Mononeuritis multiplex

Doporučujeme:  Panpsychismus

Dědičné a idiopatické (Charcot-Marie-Tooth disease, Dejerine Sottas syndrom, Refsumova choroba, Morvanův syndrom) – Guillain-Barrého syndrom – Alkoholická polyneuropatie – Neuropatie

Myasthenia gravis – Primární poruchy svalů (svalová dystrofie, Myotonická dystrofie, Myotonia congenita, Thomsenova choroba, Neuromyotonie, Paramyotonia congenita, Centronukleární myopatie, Nemalinská myopatie, Mitochondriální myopatie) – Myopatie – Periodická paralýza (hypokalemická, Hyperkalemická) – Lambert-Eatonův myastenický syndrom

Familiární dysautonomie – Hornerův syndrom – Mnohočetná systémová atrofie (Shy-Dragerův syndrom, Olivopontocerebellární atrofie)