Komisaři v blázinci

Commissioners in Lunacy nebo Lunacy Commission byl britský veřejný orgán zřízený zákonem o Lunacy Act 1845, který měl dohlížet na azylové domy a blaho duševně nemocných lidí. Byl nástupcem Metropolitan Commissioners in Lunacy.

Předchůdci komisařů v Lunacy byli Metropolitan Commissioners in Lunacy, pocházející ze zákona o Madhousových z roku 1774 a jako takoví byli ustanoveni zákonem o Madhousových z roku 1828. Do roku 1842 byla jejich působnost rozšířena z Londýna na celou zemi. Pravomoc lorda kancléře nad šílenci takto nalezenými na základě nařízení De Lunatico Inquirendo byla delegována na dva magistry v Chancery. Podle zákona o Lunacy z roku 1842 (5&6 Vict. c.64) byli tito ustanoveni jako komisaři v Lunacy a po roce 1845 byli přejmenováni na magistry v Lunacy.

Anthony Ashley-Cooper, sedmý hrabě ze Shaftesbury byl předsedou Komise od jejího založení v roce 1845 až do své smrti v roce 1885. Komise pro šílenství se skládala z jedenácti metropolitních komisařů: tří lékařských, tří právnických a pěti laiků. Komise byla monumentální, neboť nebyla jen komisí na plný úvazek, ale byla také placena šesti svým členům. Šest členů komise, kteří byli na plný úvazek a placeni, se skládalo ze tří členů právního systému a tří členů lékařské obce. Ostatních pět laických členů komise byli všichni čestní členové, kteří se prostě museli účastnit zasedání rady. Povinností komise bylo stanovit a plnit ustanovení zákona, podléhat chudým právním komisařům (v případě chudobinců) a lordu kancléři. Prvním tajemníkem komisařů byl Robert Wilfred Skeffington Lutwidge, obhájce a strýc Lewise Carrolla. Předtím byl jedním z metropolitních komisařů a později se stal inspektorem komise.

Zákon o duševní nedostatečnosti z roku 1913 nahradil Komisi Kontrolní radou pro šílenství a duševní nedostatečnost (Board of Control for Lunacy and Mental Deficiency).

Doporučujeme:  Mapa chudoby

Criminal Lunatics Act 1800 · County Asylums Act 1808 · Marriage of Lunatics Act 1811 · Scottish Madhouses Act 1815 · Criminal Lunatics Amendment Act 1815 · Irish Lunatic Asylums for the Poor Act 1817 · Pauper Lunatics Act 1819 · County Asylums Act 1828 · Madhouses Act 1828 · Chancery Lunatics Property Act 1828 · Madhouses Act 1832 · County Asylums Act 1845 · Lunacy Act 1845 · Idiots Act 1886 · Lunacy (Vacating of Seats) Act 1886

Mental Treatment Act 1930 · Mental Health Act 1959 · Mental Health Act 1983

Zákon o duševních schopnostech z roku 2005 · Zákon o duševním zdraví z roku 2007

Lunacy Commission · Board of Control for Lunacy and Mental Deficiency · Mental Health Review Tribunal (England and Wales)

Snížená odpovědnost v anglickém právu · Fixated Threat Assessment Centre · UK Mental health acts