UK Mental Health Act 2007

Zákon o duševním zdraví z roku 2007 (č. 12) je zákonem parlamentu Spojeného království. Mění zákon o duševním zdraví z roku 1983 a zákon o duševních schopnostech z roku 2005. Vztahuje se na osoby v Anglii a Walesu. Většina zákona byla provedena dne 3. listopadu 2008.

Během vývoje zákona byly vyjádřeny obavy, že změny navržené zákonem o duševním zdraví jsou drakonické. V důsledku toho byla vláda v roce 2006 nucena upustit od svých původních plánů na zavedení zákona rovnou a místo toho musela novelizovat zákon z roku 1983. I přes tento ústupek byl návrh zákona ještě mnohokrát poražen ve Sněmovně lordů, než získal královský souhlas.

Criminal Lunatics Act 1800 · County Asylums Act 1808 · Marriage of Lunatics Act 1811 · Scottish Madhouses Act 1815 · Criminal Lunatics Amendment Act 1815 · Irish Lunatic Asylums for the Poor Act 1817 · Pauper Lunatics Act 1819 · County Asylums Act 1828 · Madhouses Act 1828 · Chancery Lunatics Property Act 1828 · Madhouses Act 1832 · County Asylums Act 1845 · Lunacy Act 1845 · Idiots Act 1886 · Lunacy (Vacating of Seats) Act 1886

Mental Treatment Act 1930 · Mental Health Act 1959 · Mental Health Act 1983

Zákon o duševních schopnostech z roku 2005 · Zákon o duševním zdraví z roku 2007

Lunacy Commission · Board of Control for Lunacy and Mental Deficiency · Mental Health Review Tribunal (England and Wales)

Snížená odpovědnost v anglickém právu · Fixated Threat Assessment Centre · UK Mental health acts

Doporučujeme:  Komunikace s matkou dítěte