Mentalismus

V psychologii mentalismus označuje ty obory studia, které se soustředí na mentální vnímání a myšlenkové procesy, jako je kognitivní psychologie. To je v protikladu k oborům, jako je behaviorismus, které vidí psychologii jako strukturu kauzálních vztahů k podmíněným reakcím a snaží se tuto hypotézu dokázat pomocí ‚vědeckých‘ metod a experimentů.

John Kihlstrom definuje mentalismus jako přesvědčení, že duševní stavy jsou k akci jako příčina k efektu – že duševní stavy způsobují akci.

Doporučujeme:  Učení závislé na státu