UK Mental Capacity Act 2005

Zákon o duševních schopnostech z roku 2005 (c 9) je aktem Parlamentu Spojeného království. Jeho primárním účelem je poskytnout právní rámec pro jednání a rozhodování jménem dospělých, kteří nejsou schopni činit konkrétní rozhodnutí sami za sebe.

Pět statutárních zásad

Těchto pět zásad je nastíněno v § 1 zákona. Jejich účelem je chránit osoby, které nejsou schopny činit konkrétní rozhodnutí, ale také maximalizovat jejich schopnost činit rozhodnutí nebo se účastnit rozhodování, pokud jsou toho schopny.

1. U osoby se předpokládá, že má způsobilost, pokud není zjištěno, že nemá způsobilost.

2. Osoba nemá být považována za neschopnou se rozhodnout, pokud nebyly všechny schůdné kroky, které by jí v tom pomohly, podniknuty bez úspěchu.

3. Osoba nesmí být považována za neschopnou učinit rozhodnutí jen proto, že učiní nerozumné rozhodnutí.

4. Čin nebo rozhodnutí učiněné podle tohoto zákona ve prospěch nebo na účet osoby, která není způsobilá k právním úkonům, musí být učiněno nebo učiněno v jejím nejlepším zájmu.

5. Před vykonáním úkonu nebo vydáním rozhodnutí je třeba vzít v úvahu, zda účelu, pro který je potřebný, lze stejně účinně dosáhnout způsobem, který méně omezuje práva a svobodu jednání dotyčné osoby.

Shrnutí dalších klíčových prvků zákona

§ 68 – Zahájení a rozsah

V rámci tohoto oddílu byly učiněny tyto objednávky:

Novými opatřeními, která zákon zavedl, byly:

V reakci na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci HL v UK (2004) (rozsudek ve věci „Bournewood“) byl zákon v červenci téhož roku novelizován zákonem o duševním zdraví z roku 2007. Tyto dodatky jsou známé jako „záruky zbavení svobody“ a byly provedeny v dubnu 2009. Tyto dodatky vytvořily řadu administrativních a právních záruk na ochranu práv dospělých, kteří nemají způsobilost a kteří jsou nebo mohou být zbaveni svobody v pečovatelských ústavech nebo nemocnicích.

Doporučujeme:  Algoma University

Odkazy na diskusi Ochrana zranitelných

Criminal Lunatics Act 1800 · County Asylums Act 1808 · Marriage of Lunatics Act 1811 · Scottish Madhouses Act 1815 · Criminal Lunatics Amendment Act 1815 · Irish Lunatic Asylums for the Poor Act 1817 · Pauper Lunatics Act 1819 · County Asylums Act 1828 · Madhouses Act 1828 · Chancery Lunatics Property Act 1828 · Madhouses Act 1832 · County Asylums Act 1845 · Lunacy Act 1845 · Idiots Act 1886 · Lunacy (Vacating of Seats) Act 1886

Mental Treatment Act 1930 · Mental Health Act 1959 · Mental Health Act 1983

Zákon o duševních schopnostech z roku 2005 · Zákon o duševním zdraví z roku 2007

Lunacy Commission · Board of Control for Lunacy and Mental Deficiency · Mental Health Review Tribunal (England and Wales)

Snížená odpovědnost v anglickém právu · Fixated Threat Assessment Centre · UK Mental health acts