Konference o ochraně dětí

Na konferencích o ochraně dětí se setkávají lidé z různých profesí a organizací, aby všichni mohli přispět k diskusi a následným rozhodnutím. Pravděpodobně se do nich zapojí dětští psychologové, sociální pracovníci, praktický lékař, návštěvník ve zdravotnictví, učitelé a další odborníci . Obvykle jsou pozváni rodiče dítěte a v případě, že je dítě v dostatečném věku a má dostatečné porozumění, i dítě.

Účelem konference je vytvořit si obrázek o životě dítěte a rozhodnout o tom, jaké další kroky jsou nutné pro zajištění a podporu blaha dítěte. Pokud se má za to, že existuje trvající riziko, sestaví konference plán ochrany dítěte, aby bylo dítě v bezpečí.

Doporučujeme:  Inspirační software