Kulturní evolucionismus

Kulturní evolucionismus se pokouší popsat a vysvětlit dlouhodobé změny ve způsobech lidského života, pokud jsou tyto způsoby spíše společensky než biologicky získané. Ačkoli se termín „kulturní evoluce“ často používá zaměnitelně s termíny „sociální evoluce“ a „sociokulturní evoluce“, je někdy užitečný pro upřesnění zaměření na dlouhodobou změnu nikoli vlastností sociální skupiny jako takové (např. její velikosti nebo umístění), ale způsobu života – charakteristických artefaktů, chování a myšlenek – této skupiny. Takto definovaný kulturní evolucionismus není ve své podstatě etnocentrický, i když samozřejmě kulturní minulost může být – a až příliš často byla – interpretována etnocentricky. Dnes se mnozí archeologové, někteří kulturní antropologové a dokonce i někteří sociologové sami označují za kulturní evolucionisty; a mnoho dalších vědců se na základě svých výzkumných zájmů ukazuje jako odpovídající této definici.

Doporučujeme:  Dohodnuté manželství