Mezilidské vztahy

Mezilidské vztahy jsou sociální asociace, spojení nebo afiliace mezi dvěma nebo více lidmi. Liší se různou mírou intimity a sdílení, což znamená objevení nebo navázání společného základu, a mohou se soustředit na něco společného. Studiem vztahů se zabývá sociologie, psychologie a antropologie.

Typy mezilidských vztahů

3) Intimita -velmi blízká, může dojít k výměně nějakého osobního majetku nebo něčeho, co představuje další závazek. (např. může jít o slibový prsten v romantickém vztahu nebo o náhrdelník symbolizující přátelství dvou lidí).

4) Zhoršení – věci se začnou rozpadat. V romantickém vztahu obvykle přibližně po šesti měsících lidé překonají to, čemu se někdy říká „fáze líbánek“, NRE nebo limerance, a začnou si všímat nedostatků. Způsob, jakým se s nimi vypořádají, rozhoduje o osudu vztahu.

Přátelství může zahrnovat určitý stupeň tranzitivity. Jinými slovy, člověk se může stát přítelem přítele stávajícího přítele. Pokud však dva lidé mají sexuální vztah se stejnou osobou, mohou se stát spíše konkurenty než přáteli. V souladu s tím může sexuální chování se sexuálním partnerem přítele poškodit přátelství (viz milostný trojúhelník). Sexuální vztahy mezi dvěma přáteli mají tendenci tento vztah změnit, a to buď tím, že ho „posunou na vyšší úroveň“, nebo ho přeruší. Sexuální partneři mohou být také klasifikováni jako přátelé a sexuální vztah může přátelství buď posílit, nebo znehodnotit.

Právní sankce posiluje a legalizuje manželství a občanské svazky jako vnímané „úctyhodné“ stavební kameny společnosti. Například ve Spojených státech amerických usnadnila dekriminalizace homosexuálních sexuálních vztahů v rozhodnutí Nejvyššího soudu Lawrence v. Texas (2003) mainstreamizaci dlouhodobých homosexuálních vztahů a otevřela možnost legalizace manželství osob stejného pohlaví v této zemi.

Objevení nebo nalezení společného základu mezi jednotlivci je základním prvkem trvalých mezilidských vztahů. Ztráta společného základu, ke které může časem dojít, může vést k ukončení mezilidských vztahů.

Doporučujeme:  Kurt Gödel

Pro každý typ vztahu jsou zapotřebí základní dovednosti, bez nichž není možné navázat pokročilejší vztahy. Systemický koučink prosazuje hierarchii vztahů od přátelství po globální řád. Odbornost v každém typu vztahu (v této hierarchii) vyžaduje dovednosti všech předchozích typů vztahů. (Například partnerství vyžaduje dovednosti přátelství a týmové práce).

Mezilidské vztahy založené na příbuzenství a spřízněnosti mohou přetrvávat i přes absenci lásky, náklonnosti nebo společného základu. Pokud jsou tyto vztahy v zakázaném stupni, sexuální intimita v nich by byla tabu incestu.

Manželství a občanský svazek jsou vztahy, které jsou posíleny a legalizovány jejich právní sankcí, aby se staly „slušnými“ stavebními kameny společnosti. Ve Spojených státech usnadnila deikriminace homosexuálních sexuálních vztahů v přelomovém rozhodnutí Nejvyššího soudu Lawrence v. Texas (2003) „mainstreamizaci“ dlouhodobých homosexuálních vztahů a nastínila možnost legalizace manželství osob stejného pohlaví v této zemi.

V intimních vztazích často, ale ne vždy, existuje implicitní nebo explicitní dohoda, že partneři nebudou mít sex s někým jiným – monogamie. Míra, do jaké je akceptována fyzická intimita s jinými lidmi, se může lišit. Například manžel může být vstřícnější k tomu, aby se jeho žena fyzicky sblížila se svou kamarádkou, pokud ji má, jinak než s mužem (viz také žárlivost).

V přátelství existuje určitá tranzitivita: člověk se může stát přítelem přítele stávajícího přítele. Pokud však dva lidé mají sexuální vztah s toutéž osobou, mohou být spíše konkurenty než přáteli. V souladu s tím může sexuální chování se sexuálním partnerem přítele poškodit přátelství. Viz milostný trojúhelník.

Sexuální vztahy mezi dvěma přáteli mohou tento vztah změnit tím, že ho „posunou na vyšší úroveň“, nebo ho přeruší. Sexuálními partnery mohou být i přátelé: sexuální vztah může přátelství buď posílit, nebo znehodnotit.

Doporučujeme:  Profesionální doporučení

Vzestup populární psychologie vedl k rozmachu zájmu o mezilidské vztahy (často nazývané jednoduše: „vztahy“). Intimním vztahům je v této souvislosti věnována zvláštní pozornost, ale sociologie uznává mnoho dalších mezilidských vazeb většího či menšího trvání a/nebo významu.

Vztahy nemusí být nutně zdravé. Mezi nezdravé příklady patří vztahy zneužívání a spoluzávislost.

Sociologové uznávají hierarchii forem činnosti a mezilidských vztahů, která je dělí na: chování, jednání, sociální chování, sociální jednání, sociální kontakt, sociální interakci a konečně sociální vztah.