Ministerstvo zdravotnictví, školství a sociální péče Spojených států amerických

Pečeť amerického ministerstva zdravotnictví, školství a sociální péče

Ministerstvo zdravotnictví, školství a sociální péče Spojených států amerických (anglicky United States Department of Health, Education and Welfare, zkráceně HEW) bylo ministerstvo vlády Spojených států amerických v letech 1953 až 1979. Byla spravována americkým ministrem zdravotnictví, školství a sociálních věcí. V roce 1979 bylo z tohoto oddělení vytvořeno samostatné Ministerstvo školství (ED) a HEW bylo přejmenováno na Ministerstvo zdravotnictví a lidských služeb (HHS).

Do dnešního dne to bylo jediné ministerstvo americké vlády, které bylo vytvořeno prostřednictvím úřadu pro reorganizaci prezidenta, v němž prezident smí vytvářet nebo reorganizovat byrokracii, dokud žádná z komor Kongresu neprojde legislativním vetem. Tato pravomoc vytvářet nová ministerstva byla po roce 1962 zrušena, ale na počátku 80. let Nejvyšší soud prohlásil legislativní veta za neústavní.

Doporučujeme:  Linda B. Buck