Neurostimulátory

Při mozkové stimulaci je neurostimulátor, také nazývaný implantovaný pulzní generátor (IPG), bateriové zařízení určené k elektrické stimulaci mozku, centrálního a periferního nervového systému.

Neurostimulátory jsou nedílnou součástí chirurgicky implantovaných systémů používaných při takových zákrocích, jako je hluboká mozková stimulace, stimulace míchy a stimulace bloudivého nervu, určených k léčbě neurologických poruch a neuropatické bolesti.

Tato zařízení jsou implantována do těla člověka, obvykle pod klíční kost. Neurosimulátor může být kalibrován neurologem, zdravotní sestrou nebo vyškoleným technikem podle individuálních potřeb pacienta.

Neurostimulátory musí být pravidelně vyměňovány při poruše baterie (obvykle do tří až pěti let), i když životnost baterie závisí na individuálním použití. Životnost baterie lze rozumně předpovědět použitím telemetrického programovacího zařízení tak, aby mohla být jednotka vyměněna před poruchou baterie. Dobíjecí zařízení jsou nyní běžně implantována s životností baterie v rozmezí 15 až 20 let v závislosti na použití.

Doporučujeme:  Hanna Damásiová