Normálně distribuované a nekorelované neznamená nezávislé

V teorii pravděpodobnosti je téměř klišé tvrdit, že nekorektnost dvou náhodných veličin neznamená nezávislost. V některých kontextech nekorektnost znamená alespoň párovou nezávislost (jako když náhodné veličiny mají Bernoulliho rozdělení).

Někdy se mylně má za to, že jedním z kontextů, v němž nekorektnost znamená nezávislost, je, když se náhodné proměnné, jichž se to týká, normálně distribuují. Zde jsou fakta:

Doporučujeme:  Postgenderismus