Plánování konce života

Plánování konce života je proces plánování vlastní smrti. Do určité míry je moudré, abychom všichni věnovali čas vypracování plánu pro konec života. Psychologové jsou často v pozici, kdy mohou pomoci ostatním, zejména těm, kteří patří do zranitelných skupin, vyjednat si vlastní konec života za vlastních podmínek. Tyto činnosti mohou zahrnovat

V oblasti služeb pro osoby s mentálním postižením

Pro osoby s duševními potížemi

Doporučujeme:  Hospodářský rozvoj