Podtypy (poruchy)

Podtypy poruch se označují tam, kde se jedná o varianty jejich výskytu, které vyžadují diagnostickou subklasifikaci.

Takže například u schizofrenie byla do DSM-IV-TR, který obsahuje pět podklasifikací schizofrenie, zahrnuta řada podtypů, i když vývojáři DSM-5 doporučují, aby byly z nové klasifikace vypuštěny:

Jak je z toho patrné, existují určité pochybnosti o jasnosti jakéhokoli rozlišování.

Doporučujeme:  Humberto Maturana